Denna skrivelse hade aldrig blivit besvarad.

Öppet brev till Utbildningsministern

Skoluppgifter som konsumentvaror

Många beskriver att elevernas matematikkunskaper har blivit allt sämre och sämre. Flera undersökningar visar även att svenska elevers kunskaper har försämrats jämfört med andra länders elever. Det finns rapporter som beskriver att en del av elever i årskurs 9 har kunskaper som motsvarar mellanstadienivå och det finns flera rapporter som pekar på att Sveriges blivande studenter har allt sämre förkunskaper i matematik.

Att kunna lösa skoluppgifter är inte längre det samma som att kunna matematik. Många av de elever som klarade krångliga skoluppgifter har sedan svårigheter att göra de enklaste beräkningar som kräver mer än de fyra räknesätten, efter 10-12 år matematikundervisning.

Skoluppgifterna som ges i dagens skola är av skilda slag, en del är enkla och komplicerade beräkningsuppgifter och en del är sådana uppgifter som aldrig förekommer i verkligheten. Därutöver finns det extra kluriga tävlingsuppgifter samt krångligt formulerade, svårtbegripliga skrivningsuppgifter.

Men elever som vill ha ett hyfsat betyg i matematik måste kunna lösa sin lärares skrivningsuppgifter och för lyckas med detta, måste de lära sig lärarens specifika matematik, som ibland skiljer sig från den allmänna matematiken och behöver istället öva sig på lärarens matematiska uppgifter. Det är en av anledningarna till att matematiklärare alltid gör nyare och nyare uppgifter för övningar och för skrivningar. Lärare och skolor har alltid samlat tidigare konstruerade uppgifter. Det finns flera tusenåriga uppgifter och det finns moderna typuppgifter som är kända för alla dagens lärare, exempelvis att räkna ut en bils värde utifrån att känna till att bilens värdeminskning varit lika stor under flera år.

Matematikuppgifter var hittills ett instrument att mäta kunskapen och färdigheter och alla elever hade en lika stor chans att lösa eller inte lösa uppgifterna. Den som kunde lösa en svår uppgift blev uppgiftens "ägare" och kunde föra kunskapen om lösningen vidare till sin omgivning. Men att kunna "svaret" i förväg betraktades alltid som fusk. Därför var aldrig matematikuppgifter en handelsvara och en matematikuppgift hade aldrig en "författare".

Nu är situation under förändring. Matematikuppgifterna håller att bli privat egendom eller en handelsvara. De som inte betalar ägaren för rätten att använda vissa matematikuppgifter, straffas.

Jag har blivit åtalad mot brott mot upphovsrättslagen eftersom jag har publicerat bland annat en uppgift som lyder "Rita grafen till funktionen y = x² + 2x -3". Två herrar betraktade sig som "författare" till denna uppgift och flera hundra andra likadana uppgifter som de hade satt ihop och som jag lade ut på Internet. Åklagaren yrkade på "villkorlig dom" mot mig eftersom han påstod att jag gjorde intrång i firmans rättigheter som dessa två herrar äger. Firman som brottsanmälde mig ger inte ut några läroböcker, inte heller några pedagogiska verk, utan säljer enbart gamla skrivningsuppgifter, Centrala Prov-uppgifter och de icke sekretessbelagda Nationella Prov-uppgifter till skolor med licensavtal och med en affärsidé att uppgifterna skall hemlighållas från elever.

De vill att deras uppgiftssamling skall betraktas som "skönlitteratur" och de att de själva skall betraktas som "författare" och "upphovsmän" av dessa uppgifter. De anser att jag skall dömas eventuellt till fängelse och betala de mer än en halv miljon kronor i skadestånd till dem.

Jag är en fattig, arbetslös gymnasielärare och efter domen blir jag av samhället sedd som "kriminell", eftersom med en sådan dom inte skulle kunna få jobb i någon skola i Sverige. Hur kan jag betala deras skadeståndkrav? Jag har enbart velat dela med mig av möjligheten att kunna undervisa matematik via Internet, eftersom jag inte ges möjlighet att arbeta. Att för detta döma mig till fängelse, för att jag arbetat många år gratis med att sprida kunskap i Sokrates fotspår räknade jag inte med att jag skulle få dela hans öde.

Men vad händer med matematiken? Och vad blir med matematikundervisningen om "2 + 2" klassificeras som en "beskrivande framställning" och upphovsrättskyddas?

Hur kan eleverna erhålla matematikkunskaper och lära sig något - om enkla typuppgifter hemlighålls?

Bruno Kevius

2006-05-01