Inbjudan till Rättegång (Mål Nr B 121/03 (4:1)) i Arbetsdomstolen onsdagen
den 2 mars 2005 kl. 9.00.
 

 

Jag antar att Ni är intresserade av arbetsrättsliga-, integrations- eller utbildningsfrågor, därför skulle det vara givande för Er att åskåda min rättegångsförhandling eller läsa igenom de skriftliga handlingarna. Ni kan få en bild av verkligheten, hur en lärare som har ett annat modersmål än svenska, diskrimineras.

 

Efter tolv års anställning som gymnasielärare fick jag inte en grundskoleläraretjänst och blev uppsagd eftersom jag vägrade säga upp mig själv. Jag blev anklagad för arbetsvägran trots att jag inte fick några arbetsuppgifter.

 

Rättegångsförhandlingen börjar onsdagen den 2 mars  2005, kl 9.00 i Arbetsdomstolen. Domstolens förhandlingar är offentliga. Kopiorna av det skriftliga materialet  kan Ni begära ut från genom e-post kansliet@arbetsdomstolen.se. Mål Nr. B 121/03 (4:1)

 

Mitt fall är på intet sätt udda. Personligen känner jag sju utomlandsfödda gymnasielärare (med svensk behörighet) som var tvungna avsluta sina lärartjänster mot deras viljor eller aldrig fick någon möjlighet att arbeta som lärare i Sverige. Antagligen finns det flera hundra, kanske flera tusen liknande fall.

 

Jag var en respekterad och uppskattad gymnasielärare, en förebild för mina elever, och framförallt för de elever som hade invandrarbakgrund. Efter tre operationer i foten fick jag inte tillbaka min tjänst, och  inga arbetsuppgifter efter 1998. Skolan anställde dock några outbildade lärare. Kommunen marknadsför sina skolor med att ange andelen av elever ”som har inte svenska som modersmål” men samtidigt tiger de om andelen outbildade lärare på 20-25 procent.

 

Eftersom jag inte har fått något arbete av min arbetsgivare, publicerade jag ett hundratal matematiska sidor på Internet. En del av sidorna har blivit så populära att de länkats av massor av gymnasier, högskolor och bibliotek, de har årligen hundratusentals besökare. Mina matematiksidor används nu av hundratusentals i Sverige.

 

Kort sammanfattning av min händelse med min så kallade arbetsvägran, kan Ni finna på: http://www.kevius.com. Där finns även stämningsansökan, Tingsrättens dom, Överklagan och skriftliga bevisningen.

 

2005-02-19

 

 

 

 

Bruno Kevius

Arbetslös civilingenjör och gymnasielärare

behörig till tjänst som lektor eller adjunkt i gymnasieskolan.