Matematikuppgifter

Dessa matematiska uppgifter påstås tillhöra av Matematikbanken vars samtliga uppgifter sägs konstruerad av Niklas Bremler och Douglas Holmquist, som framför krav på ensamrätt över uppgifterna.
Obs! För att läsa PDF-filerna behöver du Acrobat Reader, som du hämtar gratis på http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html.
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Aritmetik - G Aritmetik - VG Aritmetik - MVG
Funktionslära - G Funktionslära - VG Funktionslära - MG
Geometri och trigonometri - G Geometri och trigonometri - VG Geometri och trigonometri - MVG
Statistik - G Statistik - VG Statistik - MVG
B
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Funktionslära - G Funktionslära - VG Funktionslära - MVG
Geometri - G Geometri - VG Geometri - MVG
Sannolikhetslära och statistik - G Sannolikhetslära och statistik - VG Sannolikhetslära och statistik - MVG
C
Algebra och funktionslära - G Algebra och funktionslära - VG Algebra och funktionslära - MVG
Potens och logaritm - G Potens och logaritm - VG Potens och logaritm - MVG
Differentialkalkyl - G Differentialkalkyl - VG Differentialkalkyl - MVG
D
Differential- och integralkalkyl - G Differential- och integralkalkyl - VG Differential- och integralkalkyl - MVG
Trigonometri - G Trigonometri - VG Trigonometri - MVG
E
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Differential- och integralkalkyl - G Differential- och integralkalkyl - VG Differential- och integralkalkyl - MVG
Diskret matematik
Heltal Delbarhet - G Heltal Delbarhet - VG Heltal Delbarhet - MVG
Induktion, rekursion och grafer - G Induktion, rekursion och grafer - VG Induktion, rekursion och grafer - MVG
Kombinatorik - G Kombinatorik - VG Kombinatorik - MVG
Logik - G Logik - VG Logik - MVG
Mängdlära - G Mängdlära - VG Mängdlära - MVG
Relationer - G Relationer - VG Relationer - MVG