www.kevius.com
Ett tydligt bevis mot "Matematikbankens" originalitet (Om bilderna inte visas ladda ner Adobe Reader)
från Logitema Matematikbanken - Geometri och trigonometri
Förundersökningens protokoll sid 22.
från Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Kerstin Ekstig: Matematik 2000 Kurs A Grundbok, Natur och Kultur 1994 (ISBN 91-27-44080-X)