Matematik minimum Mathematics Resources Svenska matematiklänkar Matematikuppgifter

Gästbok
Hemsida av Bruno Kevius som är kriminell på grund av gratis matematikundervisning
Som arbetslös matematiklärare med god tro att matematiken tillhör mänskligheten blev jag kriminell, tack vare upphovsrättslagen och dess bruk:
Lös ekvationen 65 - x = 36
Denna matematiska uppgift och likadana uppgifter påstås vara upphovsrättskyddade.
Denna uppgift är noggrann författad av Niklas Bremler och Douglas Holmquist,
och tillhör Matematikbanken®, som enligt Tingsrättens dom är ett litterärt verk.
Matematikbanken® innehåller ENDAST skoluppgifter som enligt producenternas affärsidé bör hemlighållas från elever, trots Tryckfriheten och Skollagen. Eftersom Skollagen anger att skolans syfte är att ge eleverna kunskap och inte som vara marknad för egna anställdas affärsverksamhet.
Brottsmålen
Tvistemålen
Rättegångsförhandlingar hos Tingsrätten